Стоматологія та логопедія: у чому зв’язок та вплив на мовленнєвий розвиток дитини

You are here:

Загальновизнаним є факт негативного впливу аномалій зубощелепного апарата на мовленнєвий розвиток дитини. Перш за все йдеться про дітей з так званими малими анатомічними аномаліями артикуляційних органів до яких відносять:

  • деформації прикусу (по сагитталі та трансверзалі),
  • деформації зубного ряду (адентія, дистопія, скупченість зубів); 
  • коротку вуздечку язика;
  • мікро та макроглосію (від грецGlossa – язик);
  • «готичне» або пласке піднебіння, тощо.

Другу, більш складну групу складають діти із вродженими незрощеннями верхньої губи та/або  піднебіння.

Результати наших досліджень підтверджують той факт, що у разі несвоєчасного звернення батьків, розкоординованості у роботі основних спеціалістів-медиків, які  забезпечують збереженість або відновлення анатомічної цілісності основних артикуляційних зон, надзвичайно ускладнюється процес формування мовленнєвого розвитку дитини, як у часі, так і у змісті. Чим пізніше починає свою роботу ортодонт або хірург-стоматолог – тим гіршими можуть бути результати логопедичної корекції. Оскільки сензитивний (благоприємний) період розвитку мовлення у дитини – 2-3 роки. Отже, якщо  у  ранньому віці не запобігти дефектного розвитку щелепно-лицьової ділянки, ми безповоротно втрачаємо або значно гальмуємо можливість  нормального розвитку усіх компонентів функціональної системи мови та мовлення. Чим, власне, звужуємо траєкторію індивідуального розвитку власної дитини. 

Особливо «небезпечним» або «надчутливим» до причин, що викликають порушення мовлення вважається вік дитини до трьох років.  Оскільки сензитивним (благоприємним) для розвитку мовленнєвої діяльності є ранній та  переддошкільний вік дитини.

Згідно з нормативних показників розвитку мовлення:

  • у 12 місяців дитина повинна вимовляти перші слова (більше 40), успішно пройшовши етап гуління та лепітного мовлення,
  • у два роки у дитини мають бути сформованими основні артикуляційні уклади і вимовлятися більше 100 слів, має бути коротка фраза;
  • у три роки дитина повинна мати фонетично чисту вимову більшості звуків, вимовляти багатоскладові слова та володіти зв’язним мовленням у межах 1000 слів.

Грунтуючись на сучасних психолінгвістичних засадах розуміння породження мовлення та спираючись на власні дослідження, на сьогодні ми принципово притримуємося тієї точки зору, що зубощелепні аномалії за відповідних умов зазвичай стають причиною порушень психофізіологічної основи  розвитку фонетичної системи мовлення. Оскільки її  сформованість  у першу чергу передбачає інтеграцію акустичного та кінестетичного (або рухового) аналізаторів. Тільки за такої умови акустичний та  артикуляційний образи звуків мови, доповнюючи один одного, асоціюються разом і забезпечують нормативне звучання усіх звуків рідної мови.

У протилежному випадку тривале існування дефектного артикуляційного укладу (артикулеми) з причини порушень у будові артикуляційних органів або зубощелепної системи призводить до формування  стійкого викривленого кінестетичного відчуття роботи артикуляційних органів і тоді у відповідних центрах кори головного мозку дитини поступово закріплюються неправильні рухові програми, які відрегулювати вдається далеко не завжди. Саме через це на слух ми сприймаємо даний звук як неприродній та незрозумілий.

З огляду на особливості розвитку дітей із вродженими або набутими дефектами щелепно-лицьової ділянки не залишає сумнівів наявність у них більш тяжких порушень однієї або декілької позицій одночасно, що, безперечно, може призводити до різних варіантів порушеного психомовленнєвого розвитку.

Вищезазначене, безперечно, підтверджує гостру необхідність раннього логопедичного супроводу такої дитини та родини, яка її виховує у тісній співпраці з лікарями- стоматологами в одній команді.

Вперше в Україні в Клініці Дубнової для дітей”  реалізується ідея неперервоного, міжгалузевого впливу на дитину, яка має стоматологічні,  ортодонтичні (чи ортогнатичні), міофункціональні порушення або тяжкі вроджені вади щелепно-лицьової ділянки та мовленнєві вади.

Ми пропонуємо систему логопедичних заходів, яка передбачає синергетичний підхід та тісну взаємодію між родиною, дитиною, лікарем та логопедом.

З жовтня 2021 року у клініці веде постійний прийом Світлана Юріївна Конопляста – провідний та авторитетний спеціаліст з корекції мовленєвого розвитку, доктор педагогічних наук, професор, загальний стаж роботи 43 роки.

Ми пропонуємо батькам об’ємно побачити та зрозуміти не лише стоматологічний статус дитини, але й психомовленнєвий. Це можливість не лише отримати реальну картину стану здоров’я своєї дитини, але й суттєво прискорити терміни повного відновлення порушених або втрачених функцій і , відповідно, подолати проблеми мовлення.

Записатися на консультацію до логопеда ви можете за телефоном: (044) 333-73-21

Залишити відповідь

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Надіслати