Конопляста Світлана Юріївна

Логопед

konopljasta sju portret na sajt - Конопляста Світлана Юріївна

Логопед, спеціаліст з корекції мовленнєвого розвитку, доктор педагогічних наук, професор, загальний стаж роботи 43 роки.

Доктор педагогічних наук. Професор кафедри логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Коло наукових інтересів: клініко-лого-психологічний напрям наукових досліджень у галузі логопатології, логопедії та логопсихології; інтегративна концепція психомовленнєвого розвитку  та логопедичного супроводу осіб з порушеннями психо-фізичного та/або інтелектуального розвитку та її практична реалізація в системі освіти та охорони здоров’я. Розбудова науково-теоретичних підходів вчення про лінгвопатологічні та лінгвопсихологічні механізми мовлення та їх порушення при різних патологіях мовленнєвого розвитку, науково-теоретичних та емпіричних засад удосконалення методів діагностики та корекції системних порушень мовлення у дітей та дорослих.  Наукове обгрунтованння доцільності раннього логопедичного супроводу  та створення єдиного освітньо-корекційно-виховного простору в роботі з дитиною з ТПМ та родиною, що її виховує.

Коло професійних практичних інтересів:  консультування, комплексна діагностика актуального стану психомовленнєвого розвитку дітей різного віку зі складними порушенями психофізичного і мовленнєвого розвитку та здійснення відповідної системної корекційно-розвивальної логопсихологічної роботи.

Загальнй стаж науково-педагогічної роботи – 43 роки.

Викладає дисципліни «Логопедія», «Логопедія з методикою викладання», «Логопедичні практикуми», «Основи логопедії». «Логокорекційні методики». «Методологія та методи спеціальних психолого-педагогічних досліджень», «Логопсихологія», «Психолого-педагогічна діагностика», «Методологія та методи психолого-педагогічних досліджень», «Спецсемінар з логопедії»

Під керівництвом С.Ю. Коноплястої успішно захищено чотири кандидати наук, сьогодні є науковим консультантом написання докторської дисертації та науковим керівником підготовки кандидатської дисертації.

Основні наукові праці: Основні наукові здобутки С.Ю. Коноплястої викладені у 263 наукових працях. Серед яких 3 монографії – «Розвиток дітей із вродженими незрощеннями губи та піднебіння. Теорія та практика»; «Ринолалія від А до Я»,  «Логопедичний супровід сім’ї, в якій виховується дитина з порушеннями мовлення» (у співавт.); підручники (у співавт): «Логопедія» (5 видань), «Логопсихологія» (2 видання), «Хрестоматія з логопедії» (три видання), «Ранній дитячий аутизм», навч.посібн. «Комплексний підхід до подолання заїкання у юнаків», «Хрестоматія з логопедії до 100-річчя факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова».

Світлана Юріївна постійно підвищує свій професійний рівень, обмінюючись досвідом у багатьох країнах світу, приймаючи активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, наукових семінарах, майстер класах, international workshop, логотренінгах, очно-дистанційних курсах підвищення кваліфікації.

Обожнює життя в усіх його проявах, має чудову родину, тримає за цінність свободу волі, радість спілкування, вірить у прекрасне майбутнє України.

“Усе життя я дякую першому практичному досвіду після закінчення навчання в КДПІ імені М.Горького – роботі з першим в Україні класом дітей-сиріт з порушеннями інтелектуального розвитку (спеціальна школа-інтернат №12, м.Київ). Саме ці діти надихнули шукати науково-педагогічні шляхи забезпечення правильної траекторії гармонійного розвитку для кожної дитини”

Відгуки про лікаря

Олена

Була приємно вражена подією, що відбулась в 19.11.2021р.. «Клініка Дубнової “СТОМАТОЛОГіЯ” провела професійну координаційну раду дитячих стоматологів зі спеціалістом з діагностики та корекції мовленнєвого розвитку професором, доктором педагогічних наук С. Ю. Коноплястою.  На мою думку, зустрічі кваліфікованих спеціалістів (логопедів, стоматологів і ортодонтів) в такому форматі дуже важливі. Стоматологічна діагностика з логопедичним супроводом – це перспективний…

Victoriya Sidenko

Хочу выразить благодарность клинике и Логопеду Светлане Юрьевне за их совместную работу в диагностике и лечении моего сына. Их работа решила проблему за 5 месяцев. До этого 5 лет безуспешного лечения. Огромное спасибо.