Конопляста Світлана Юріївна

Логопед

Логопед, спеціаліст з корекції мовленнєвого розвитку, доктор педагогічних наук, професор, загальний стаж роботи 43 роки.

Доктор педагогічних наук. Професор кафедри логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Коло наукових інтересів: клініко-лого-психологічний напрям наукових досліджень у галузі логопатології, логопедії та логопсихології; інтегративна концепція психомовленнєвого розвитку  та логопедичного супроводу осіб з порушеннями психо-фізичного та/або інтелектуального розвитку та її практична реалізація в системі освіти та охорони здоров’я. Розбудова науково-теоретичних підходів вчення про лінгвопатологічні та лінгвопсихологічні механізми мовлення та їх порушення при різних патологіях мовленнєвого розвитку, науково-теоретичних та емпіричних засад удосконалення методів діагностики та корекції системних порушень мовлення у дітей та дорослих.  Наукове обгрунтованння доцільності раннього логопедичного супроводу  та створення єдиного освітньо-корекційно-виховного простору в роботі з дитиною з ТПМ та родиною, що її виховує.

Коло професійних практичних інтересів:  консультування, комплексна діагностика актуального стану психомовленнєвого розвитку дітей різного віку зі складними порушенями психофізичного і мовленнєвого розвитку та здійснення відповідної системної корекційно-розвивальної логопсихологічної роботи.

Загальнй стаж науково-педагогічної роботи – 43 роки.

Викладає дисципліни «Логопедія», «Логопедія з методикою викладання», «Логопедичні практикуми», «Основи логопедії». «Логокорекційні методики». «Методологія та методи спеціальних психолого-педагогічних досліджень», «Логопсихологія», «Психолого-педагогічна діагностика», «Методологія та методи психолого-педагогічних досліджень», «Спецсемінар з логопедії»

Під керівництвом С.Ю. Коноплястої успішно захищено чотири кандидати наук, сьогодні є науковим консультантом написання докторської дисертації та науковим керівником підготовки кандидатської дисертації.

Основні наукові праці: Основні наукові здобутки С.Ю. Коноплястої викладені у 263наукових працях. Серед яких 3 монографії – «Розвиток дітей із вродженими незрощеннями губи та піднебіння. Теорія та практика»; «Ринолалія від А до Я»,  «Логопедичний супровід сім’ї, в якій виховується дитина з порушеннями мовлення» (у співавт.); підручники (у співавт): «Логопедія» (5 видань), «Логопсихологія» (2 видання), «Хрестоматія з логопедії» (три видання), «Ранній дитячий аутизм», навч.посібн. «Комплексний підхід до подолання заїкання у юнаків», «Хрестоматія з логопедії до 100-річчя факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова».

Світлана Юріївна постійно підвищує свій професійний рівень, обмінюючись досвідом у багатьох країнах світу, приймаючи активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, наукових семінарах, майстер класах, international workshop, логотренінгах, очно-дистанційних курсах підвищення кваліфікації.

Обожнює життя в усіх його проявах, має чудову родину, тримає за цінність свободу волі, радість спілкування, вірить у прекрасне майбутнє України.

“Усе життя я дякую першому практичному досвіду після закінчення навчання в КДПІ імені М.Горького – роботі з першим в Україні класом дітей-сиріт з порушеннями інтелектуального розвитку (спеціальна школа-інтернат №12, м.Київ). Саме ці діти надихнули шукати науково-педагогічні шляхи забезпечення правильної траекторії гармонійного розвитку для кожної дитини”

Відгуки

Олена

Була приємно вражена подією, що відбулась в 19.11.2021р.. «Клініка Дубнової “СТОМАТОЛОГіЯ” провела професійну координаційну раду дитячих стоматологів зі спеціалістом з діагностики та корекції мовленнєвого розвитку професором, доктором педагогічних наук С. Ю. Коноплястою.  На мою думку, зустрічі кваліфікованих спеціалістів (логопедів, стоматологів і ортодонтів) в такому форматі дуже важливі. Стоматологічна діагностика з логопедичним супроводом – це перспективний…

Victoriya Sidenko

Хочу выразить благодарность клинике и Логопеду Светлане Юрьевне за их совместную работу в диагностике и лечении моего сына. Их работа решила проблему за 5 месяцев. До этого 5 лет безуспешного лечения. Огромное спасибо.

Портфоліо робіт

Наш фахівець з корекції мовленнєвого розвитку Світлана Юріївна Конопляста познайомилася з 8-річним Ванею півтори роки тому. Діагностичне обстеження показало загальне недорозвинення мовлення 2-го рівня на тлі мінімальних дизартричних та диспрактиксичних артикуляційних розладів.

Це складний варіант мовленнєвого порушення, подолання якого вимагає тривалого часу та системної логокорекційної роботи. Також актуальним було питання порушеного ортодонтичного статусу. На вирішення ортодонтичних проблем відгукнулася саме наша клініка. Ортодонт Дар’я Олександрівна Кушнір та стоматолог-хірург Олег Борисович Шафета здійснили колосальну роботу, що значно скоротило терміни логокорекції. Цікаво зазначити, що першим було розпочато логопедичний супровід з метою покращення стану мімічних та артикуляційних м’язів, психологічної підготовки дитини до наступного етапу лікування. Наступним стало ортодонтичне та стоматологічне лікування, яке проводила Ольга Олександрівна Ричік. І сьогодні ми продовжуємо логопедичну роботу на відновленому ортогнатичному прикусі та на черговому етапі ортодонтичного лікування.
В процесі комплексної багатоетапної роботи нам вдалося покращити стан загальної, дрібної та артикуляційної моторики, покращити стан артикуляційного праксису та кінезису, забезпечити правильну вимову звуків середнього та пізнього онтогенезу, подолати певні просодичні порушення, згармонізувати голосові характеристики. Це прекрасний результат на користь успішного шкільного навчання, особистісної впевненості, гармонійного перебування у соціумі, власне – радості буття.
Особливо важливим для нас є відгук мами Вані: “Хочу висловити подяку клініці та логопеду Світлані Юріївні за їхню спільну роботу в діагностиці та лікуванні мого сина. Їхня робота вирішила проблему за 5 місяців. До цього 5 років безуспішного лікування. Величезне спасибі”.


Ми також хочемо від щирого серця подякувати батькам Вані за постійну взаємодію, допомогу та підтримку і побажати усяких чудових гараздів.
Золотий квартет – дитина, лікар, логопед та сім’я – запорука 100% успіху.